Οι γραμματοσειρές της ΕΕΤΣ

Ο σχεδιασμός ελληνικών γραμματοσειρών υπήρξε έως πολύ πρόσφατα εισαγόμενος από τη Δυτική Ευρώπη. Κατά την Αναγέννηση οι αισθητικές επιλογές γρήγορα διαμορφώθηκαν με πρότυπο την ύστερη βυζαντινή γραφή των Ελλήνων λογίων και οι γραμματοσειρές παρέμειναν γεμάτες συμπλέγματα και ενώσεις γραμμάτων έως τὸν αιώνα του Διαφωτισμού, όταν ο Ρομαντισμός οδήγησε στην πρακτική λύση της απλοποίησης των ελληνικών γραμματοσειρών και την αναζήτηση νέων σχεδιαστικών προτύπων ενός «ιδανικού» παρελθόντος. Οι ψηφιακές αποτυπώσεις ποικίλων ιστορικών γραμματοσειρών από την ΕΕΤΣ καταγράφουν αυτή την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής τυπογραφίας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μας με χρήσιμα σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με τις γραμματοσειρές της ΕΕΤΣ. Διορθώσεις εφαρμόστηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η συνεχής βοήθεια και η στήριξή σας στο έργο της ΕΕΤΣ είναι ανεκτίμητη.
top