Όλες οι γραμματοσειρές

Γραμματοσειρές για TeX

ΕΕΤΣ και TeX

Η ΕΕΤΣ, πιστή στις καταστατικές της αρχές για τη διάδοση της ιστορικής ελληνικής τυπογραφίας σε όλους τους τομείς της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, με προθυμία δέχτηκε την πρόταση συνεργασίας του Αντώνη Τσολομύτη, Λέκτορα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου για τη διεύρυνση των γραμματοσειρών μας στο κόσμο των μαθηματικών και ειδικότερα στο στοιχειοθετικό πρόγραμμα ΤeΧ που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι στον τομέα των θετικών επιστημών.

Για το σκοπό αυτό όλες οι γραμματοσειρές της ΕΕΤΣ που διατίθονται από την ιστοσελίδα μας περιλαμβάνουν πλέον και έκδοση συμβατή με το πρόγραμμα ΤeΧ, που υποστηρίζεται τεχνικά από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ας σημειωθεί πως νεότερες παραλλαγές του TeX, όπως το XeTeX και το luaTeX, μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλες τις γραμματοσειρές της ΕΕΤΣ στην μορφή OpenType (OTF).


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει ιδρύσει το εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικού Λογισμικού. Σκοπός αυτού του εργαστηρίου, μεταξύ άλλων, είναι και η υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας σε θέματα που σχετίζονται με το σύστημα στοιχειοθεσίας TeX και τα παράγωγά του. Το TeX είναι το de facto εργαλείο για επιστημονικά κείμενα διεθνώς. Μετά την ενσωμάτωση στο LaTeX της υποστήριξης των ελληνικών από τον Απόστολο Συρόπουλο και την παρουσίαση μιας πλήρους ελληνικής γραμματοσειράς σε Metafont από τον Claudio Beccari, παρουσιάστηκε η ανάγκη για μια γραμματοσειρά σε scalable μορφή (το Metafont δίνει μόνο bitmaps). Έτσι αναπτύξαμε την πρώτη ελληνική γραμματοσειρά σε Type1 μορφή με πλήρη υποστήριξη για το LaTeX με το όνομα «Κέρκης». Πέραν του σχεδιασμού φτιάχτηκε το βασικό αρχείο κωδικοποίησης για ελληνικές γραμματοσειρές ακολουθώντας το Unicode Standard. Η ποιότητα της σχεδίασης βέβαια δεν είναι άριστη αλλά ο στόχος, να φτιαχτούν τα βασικά αρχεία υποστήριξης ελληνικών scalable γραμματοσειρών, επετεύχθη. Η εμφάνιση των γραμματοσειρών από την Εταιρεία Ελληνική Τυπογραφικών Στοιχείων μας δίνει σήμερα τη δυνατότητα αξιοποιήσουμε περαιτέρω τη δουλειά και την τεχνογνωσία που προέκυψε από την κατασκευή της «Κέρκης» και να παρουσιάσουμε στην κοινότητα του TeX ποιοτικές ελληνικές γραμματοσειρές.

Το αντικείμενο του εργαστηρίου δεν περιορίζεται βεβαίως στις γραμματοσειρές για το TeX αν και λόγω μεγάλης έλλειψης παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα.

Άλλοι στόχοι που τέθηκαν από την ίδρυσή του μεταξύ άλλων είναι:

  • η παροχή τεχνικής υποστήριξης της έρευνας στο Τμήμα (πχ υπολογιστικός χρόνος, εξυπηρετητές λογισμικού υψηλών προδιαγραφών κλπ),
  • η ενίσχυση και συμπλήρωση του διδακτικού έργου του Τμήματος όπως παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
  • η παραγωγή, απόκτηση και διάδοση τεχνογνωσίας σε σύγχρονα θέματα Πληροφορικής σε σχέση με τις ανάγκες ενός Τμήματος Μαθηματικών,
  • η υποστήριξη και ανάπτυξη Μαθηματικού (και βοηθητικού) Λογισμικού και διάδωση και συντήρηση ανοιχτών προτύπων στον Ακαδημαϊκό χώρο,
  • η έρευνα στο χώρο της Ιστορίας της τυπογραφίας με έμφαση στη Μαθηματική Τυπογραφία όπως αυτή αναπτύχθηκε στην Ελλάδα.

Αντώνης Τσολομύτης :: atsol@aegean.gr
Εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικών Εφαρμογών
GFS DIDOT TEX
download GFS Didot TeX

GFS BODONI TEX
download GFS Bodoni TeX

GFS NEOHELLENIC TEX
download GFS NeoHellenic TeX

GFS PORSON TEX
download GFS Porson TeX

GFS ARTEMISIA TEX
download GFS Artemisia TeX


top