Όλες οι γραμματοσειρές

Μαθηματικές γραμματοσειρές


Η γραμματοσειρά GFS NeoHellenic Math παραγγέλθηκε από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο και διατίθεται προς χρήση μέσω της άδειας ελεύθερης χρήσης OFL.

Συμπεριλαμβάνει ένα ευρύτατο σύνολο μαθηματικών και λογικών συμβόλων καθώς και κατακόρυφα εκτεταμένα ολοκληρώματα χρήσιμα για εκτενείς αναπαραστάσεις (η ανάπτυξη αυτού του χαρακτηριστικού είναι ωστόσο ακόμη υπό εξέλιξη). Μεγαλύτερα ολοκληρώματα είναι προσβάσιμα με χρήση των εντολών Bigint, biggint, Biggint και bigggint. Μικρότερα ολοκληρώματα, αθροίσματα και γινόμενα είναι προσβάσιμα με χρήση των εντολών smallprod, smallcoprod, smallsum και smallint.

Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε αυτά τα σύμβολα συμπεριλαμβάνεται επιπλέον το αρχείο gfsneohllenicot.sty Το αρχείο αυτό (α) προσαρμόζει το μέγεθος της γραμματοσειράς στο 1,2 του αρχικού της μεγέθους έτσι ώστε να ταιριάζει με το ύψος των πεζών (x-height) της GFS Didot (σε περίπτωση που επιθυμεί κάποιος να την χρησιμοποιήσει ως μια συνοδευτική γραμματοσειρά), και (β) τροποποιεί το διάστημα μεταξύ των λέξεων στο 75% δημιουργώντας ένα πιο πυκνό οπτικό αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα προσθέτει επιπλέον διάστημα (tracking) μεταξύ των γραμμάτων στην εντολή scshape. Οι Old style αριθμοί είναι επίσης προσβάσιμοι μέσω της εντολής scshape.

Στους χρήστες παρέχεται επίσης και ένα δειγματολόγιο με την ονομασία “Mathematics Cheat Sheet” που συνέταξε ο Alain Aubord, ο οποίος μετέτρεψε στο πρόγραμμα LaTeX το πόνημα του Steve Seiden, “Theoretical Computer Science Cheat Sheet”. (Τον τίτλο “Mathematics Cheat Sheet” επέλεξε ο καθηγητής Αντώνης Τσολομύτης). Ο Steve Seiden επιτρέπει την αναπαραγωγή του έργου του αυτού για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς αν δεν αλλαχθεί το copyright (βλ. σελ. 4).

Για ένα δειγματολόγιο ελληνικών μαθηματικών βλ.: http://myria.math.aegean.gr/~atsol/newpage/lecturenotes/convex-geometry/cga.pdf

Ευχαριστούμε τον Alain Aubord για τη συνεισφορά του τόσο με το δειγματολόγιο όσο και με τον ενδελεχή έλεγχο της GFS Neohellenic Math πριν παραδοθεί στο ευρύ κοινό.

Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος – Αντώνης Τσολομύτης
GFS NEOHELLENIC MATH
download GFS NeoHellenic Math


top