Οι εκδόσεις της ΕΕΤΣ

Η ΕΕΤΣ προσπαθεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ελληνικής τυπογραφίας με την έκδοση κειμένων και μελετών που βοηθούν τους νέους σχεδιαστές να προσεγγίσουν πληρέστερα την ιστορική και αισθητική κληρονομιά της τυπογραφικής τέχνης.
top