Τα ελληνικά γράμματα: Από την σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο

Εισαγωγή - Μιχάλης Σ. Μακράκης [3.6M]

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Η εξέλιξη των ελληνικών γραμματοσειρών - Hermann Zapf [8.8M]

Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
Η πρώιμη εξάπλωση του ελληνικού αλφαβήτου - P. Kyle McCarter Jr. [4M]
Αθηναίοι χαράκτες και επιγραφές σε πέτρα από τον πέμπτο μέχρι τον πρώτο αιώνα π.Χ. - Steven V. Tracy [4M]

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΣΤΟΝ GUTENBERG
Τύποι γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου στην δύση από τον μεσαίωνα ως την αναγέννηση - Anna Pontani [3.6M]
Η προέλευση των ελληνικών τυπογραφικών κεφαλαίων (1476-1550) - Jean Irigoin [3.8M]
Από το χειρόγραφο στο έντυπο - Αγαμέμνων Τσελίκας [2.7M]
Η σχέση ελληνικών χειρόγραφων και τυπογραφικών χαρακτήρων στην Ιταλία του 15ου αιώνα - Nicolas Barker [4.6M]
Από τα Grecs Du Roi στα Homer Greek. Δύο αιώνες ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων μετά τον Garamont - John A. Lane [6.5M]
Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία: Η βρεταννική συνεισφορά - John H. Bowman [4.9M]

ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
Γραφή, δίδυμη αδερφή της Κλειώς, δέκατη θυγατέρα της Μνημοσύνης - Jérôme Peignot [4.9M]
Η φυσιογνωμία του ελληνικού τυπογραφικού γράμματος - Τάκης Κατσουλίδης [2.2M]
Η γραμματοσειρά Θεόκριτος του Γιάννη Κεφαλληνού - Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλη [2.2M]
Ποιοι ήρθαν πρώτοι; Οι Έλληνες ή οι Ρωμαίοι; - Matthew Carter [3.2M]
Πλάγια ή ιταλικά; Ένα ελληνικό τυπογραφικό δίλημμα - Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος [2.5M]

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ QWERTY
Ένας σταθμός στην ιστορία της ελληνικής γραφής: η κατάργηση του πολυτονικού - Νίκος Μ. Παναγιωτάκης [3M]
Ελληνικές γραμματοσειρές και πληκτρολόγια στις Η.Π.Α. - Jeffrey Rusten [3.9M]
Μία οικογένεια ελληνικών γραμματοσειρών για το ευρύ κοινό - Sylvio Levy [1.4M]
Η γραμματοσειρά Ibycus για το πρόγραμμα TeX - Pierre A. MacKay [3.4M]
Στοιχειοθέτηση επιστημονικού βιβλίου: γραμματοσειρές, κείμενο, σχήματα - Κωνσταντίνος Μυλωνάς [3M]
Αλγόριθμοι για το σχεδιασμό γραμματοσειρών: ελληνικά, λατινικά και κυριλλικά κείμενα - Louis Rosenblum [2.4M]
Κωδικοί για τους ελληνικούς χαρακτήρες: προβλήματα και σύγχρονες λύσεις - Σταύρος Μ. Μακράκης [7M]

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Προεδρεύοντες: Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου και Μιχάλης Σ. Μακράκης. Συμμετέχοντες: Nicolas Barker, Matthew Carter, Τάκης Κατσουλίδης, Jérôme Peignot και Hermann Zapf [4.3M]

Έκθεση τυπογραφίας: Οι ελληνικοί χαρακτήρες των Claude Garamont, Giambattista Bodoni και Hermann Zapf - Μαριλίζα Μητσού [1.016K]
Γλωσσάρι [1.1M]
Οι συμμετάσχοντες ομιλητές [440K]
Ευρετήριο [4M]
Περιεχόμενα [768K]


top