Εταιρεία Ελληνικών
Τυπογραφικών Στοιχείων

Η ΕΕΤΣ ιδρύθηκε και λειτουργεί με σκοπό τη μελέτη της ελληνικής τυπογραφίας και τον σχεδιασμό ψηφιακών ελληνικών γραμματοσειρών σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική τεχνολογία. Πέραν του τυπογραφικού σχεδιασμού η ΕΕΤΣ έχει προχωρήσει στη δημοσίευση εκδόσεων για την τυπογραφική τέχνη και ιστορία και τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου: Τα ελληνικά γράμματα: Από τη σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (1995), όπου έλληνες και ξένοι ειδικοί επιστήμονες, ιστορικοί και σχεδιαστές συζήτησαν για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γραφής και τυπογραφίας. Η ΕΕΤΣ διαθέτει τις ψηφιακές γραμματοσειρές της δωρεάν για κάθε χρήση και διαθέτει σε όλες τη δυνατότητα πολυτονικής στοιχειοθεσίας με στόχο την υποστήριξη των απανταχού κέντρων ελληνικών σπουδών. 

top